Preloader
 

About

Home / About

Pnhs.org เป็นเว็บไซต์องค์กรที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่มากที่สุด องค์กรของเราก่อตั้งมาจากผู้ที่สนใจความรู้ที่เกี่ยวอสังหาริมทรัพย์และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทย และเรามีข้อมูลมีบุคลากรที่ครบครันพร้อมที่จะนำเสนอให้ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เผยแพร่ให้กับผู้คนที่สนใจในเรื่องอสังหาริมทรัพย์